Serwis i pomoc techniczna

Aby złożyć reklamację na drodze gwarancji, proszę wypełnić formularz znajdujący się pod tym linkiem:
https://systemrma.pl/reklamacje-beta/klient/berg/

Dotyczy produktów marek: Avintage, Climadiff, Vin sur Vin, la Sommeliere, Berg.

 

WARUNKI GWARANCJI

 1. BERG Sp. z o.o., jako Gwarant, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
 2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Użytkownika oryginalnego dowodu zakupu oraz podbitą przez sprzedawcę kartę gwarancyjną.
 3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady fabryczne sprzętu, zostaną bezpłatnie usunięte w terminie:
 • 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez Użytkownika towaru;
 • 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone przez formularz reklamacyjny dostępny na www.berg-agd.pl,
 • 60 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez sklep, w którym dokonano zakupu lub w
  przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych.
 1. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
 2. Użytkownikowi w okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku niemożności dokonania naprawy. Decyzję taką podejmuje Dział Serwisu i Reklamacji TRES Sp. z o.o. Wymiany sprzętu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym dokonano zakupu sprzętu.
 3. Gwarant ma prawo odmówić wymiany sprzętu, o której mowa w punkcie 6 w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych świadczących o nieprawidłowym użytkowaniu bądź konserwacji urządzenia.
 4. Gwarancja nie obejmuje :
 • uprawnienia do żądania wykonania czynności, za które zgodnie z instrukcją obsługi odpowiedzialny jest użytkownik, w tym:
 • instalacji i podłączenia urządzeń, konserwacji oraz regulacji urządzeń,
 • usterek powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niedbalstwa, a także uszkodzeń powstałych przez dostanie się zanieczyszczeń lub ciał obcych do środka urządzenia,
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych (skoki napięcia, wyładowania atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne w transporcie).
 1. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
 • samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upoważnione,
 • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub eksploatacji urządzenia.
 1. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Na sprzęt zakupiony na fakturę Gwarant udziela gwarancji 12 miesięcznej, z wyłączeniem użytkowania o charakterze przemysłowym lub profesjonalnym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. W okresie gwarancji nabywca zobowiązany jest zachować nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z wypełnieniem. W szczególnych przypadkach konieczne jest odesłanie sprzętu do producenta. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzętu na czas transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, a ryzyko uszkodzenia ponosi Klient.
 3. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego , w szczególności, gdy nie wystąpiła wada sprzętu lub zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzętu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Nabywcy uzasadnienie zajętego stanowiska. W takiej sytuacji użytkownikowi służy prawo do dokonania naprawy za odpłatnością stosowną do wykonywanych czynności.
 4. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 5. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl